Vismenn? Konger? Stjernetydere? De tre mennene Kaspar, Melchior og Baltazar har opp i gjennom tidene hatt mange navn. Historien forteller om stjernen som ledet dem, om ferden fra Østerland og om møte med en slu og sint Herodes. Historien forteller om de tre vismenn som i visdom gjorde et veldig godt valg. De valgte å la stjernen lede dem til den nye kongen Jesus.

I årets » Veien til Betlehem» kommer de igjen vandrende med undring over hva som venter dem. Opplyst i vintermørket er deres kostbare glitrende klær i klar kontrast med hvordan de andre i spillet ser ut.

Man bli fascinert ved synet av dem. Man bøyer seg i andektighet og respekt.

Men i Davids by Betlehem, i stallen der kongen fødes, er det ingen forskjell på fattig og rik. Der kneler konger og fattige gjetere side om side.

Sånn er Julens budskap. Frelseren er den samme for oss alle, uansett drakt eller rang.

Vil du møte vismennene? Da må du vandre sammen med oss. Velkommen.