Bli med og bidra?

Dersom du ønsker å delta kan du sende mail til vtb@mkirken.net eller gå inn på Facebook. Du kan også finne påmeldingsskjema i Misjonskirken (se under).