Maria skal bringe det gode budskap til gjeterne. Maria Kvavik har vokst opp med « Veien til Betlehem» og har i åresvis deltatt i spillet . Også i år kler hun seg i hvitt og spiller engelen som kommer med gledesbudskapet om at ET BARN ER FØDT I BETLEHEM. Hun gleder seg og synes deltakelse i julespillet hører adventstiden til. Om 38 dager er hun på plass, og deler gjerne gledesbudskapet med deg