Misjon

Hjelp i fattigdom og nød 

«Veien til Betlehem» har i alle år støttet et misjonsprosjekt. Det har hele tiden vært en viktig motivasjonsfaktor. I Norge bugner det av godsaker i juletida. Kontrastene til hvordan andre har det er veldig store. Det er en glede å kunne bidra til et bedre liv for noen.

 

Barnefond i Onestí

Barn og unge er sårbare, særlig i livssituasjoner preget av fattigdom. Misjonskirken Norge ønsker å bidra til å gi utsatte barn muligheter og et trygt miljø å være en del av.

Med barnefondet ønsker vi å investere i kortsiktige og etterhvert mer langsiktige utviklingsprosjekter som utgjør en forskjell for barn i Romania. Gavene til dette fondet brukes på å arrangere barneklubber i Onestí og flere av landsbyene rundt. Gjennom klubbene får barn og unge et flott aktivitetstilbud en gang i uka, de får delta på jule- og bursdagsfeiringer og mulighet til å bli med på leir. I noen tilfeller er det behov for nødhjelp, og da bidrar fondet til å dekke utgifter barnas familie ikke ville klart selv.

Smiley face
Smiley face

Menighetsutvikling og ledertrening i Calarasi

I fylket Calarasi, sør i Romania, plantes det stadig nye menigheter og flere og flere mennesker kommer til menighetene. Det er nå åtte etablerte menigheter, to menighetsplanter og mellom 1500 og 2000 medlemmer inkludert barn. Gjennom disse menighetene skal diakonale tilbud for lokalbefolkningen holdes i gang. Ledere må veiledes, kirkebygg må vedlikeholdes og det er behov for å utvikle gode tilbud for barn og unge. Når store deler av befolkningen er arbeidsløs, eller har sporadisk inntekt, kommer det lite i kollekt som kan investeres i menighetsarbeidet. Gjennom dette prosjektet får pastorer, eldste og diakoner et mindre tilskudd til livsopphold, som tillater mer tilstedeværelse i de ulike menighetene.

Romania

I et stadig mer sekularisert Europa ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv. I Romania støtter Misjonskirken Norge menighetsplanting, sosialt arbeid og prosjekter for barn og unge. Engasjementet foregår hovedsakelig på to steder: Byen Onestí i nord, med landsbyer og områder rundt, og fylket Calarasi i sør.

2016 Romania: Barnefond

Gaver til barnefondet brukes på disse områdene:romania

  • Skolebarnprosjektet følger skolebarn gjennom hele deres grunnskoleutdanning. Skolegang er gratis i Romania, men mange har ikke råd til å kjøpe nødvendige bøker, utstyr og klær.
  • Barneklubb. Hver fredag arrangerer misjonærene Dorthe og Cornel Pascu barneklubb i sentrum av Onesti.
  • Feiringer. I forbindelse med jul støtter vi innkjøp av julegaver og en skikkelig julefeiring for barn i og rundt Onesti.
  • Leir. Vi støtter barn og familier slik at de kan få en ferieopplevelse på leir.
  • Nødhjelp. Medisinsk hjelp er spesielt aktuelt.

På lengre sikt ønsker vi å bruke barnefondet til langsiktige utviklingsprosjekter for og blant barn.

Før Romania støttet VTB Colombia, herunder:

Esperanza skolefritidsordning:

Esperanza er et skolefritidstilbud hvor barna får et enkelt, men næringsrikt, måltid. De får også leksehjelp, kristen undervisning, et trygt fellesskap og positiv voksenkontakt. Gjennom dette får over 100 barn i alderen 7-17 år hjelp med å fullføre skolen på en god måte.

Grunnskoler i Baraquilla:

Rundt byen Baranquilla har det over år vokst fra nye bydeler og forsteder. Disse områdene har vært preget av stor fattigdom. Misjonsforbundet var tidlig ute og bygde barneskoler i disse områdene lenge før det offentlige kom på banen. Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonsforbundet støtter i og rundt Barranquilla. Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Dina-Stiftelsen

De første årene støttet VTB Diana-stiftelsen. Da var det fattige mishandlede og voldtatte barn i Kongo som fikk penger. Det har gjort en kjempestor forskjell for dette arbeidet blant barnehjemsbarn.

Senere år det barn i Romania som er valgt ut til å få 10324212454_7038c2b56fmisjonspenger fra julespillet. Nå er VTB koblet opp mot Misjonsprosjektene som drives sentralt i Misjonsforbundet.

Det har hele tiden vært sagt at Veien til Betlehem er som et Kinderegg. Det har tre aspekter ved seg; Få spre evangeliet i Lyngdal, få utvikle samholdet blant mennesker som er med i spillet enten de er medlemmer i menigheten eller ikke og sist – men ikke minst:  Få dele litt av våre goder til dem som så å si ingenting har.  Da blir det skikkelig Jul!