16Det er søndag kveld, og takknemligheten fyller hele hjertet. Vi har kommet vel fram til » Betlehem» . 13 flotte vandringer er fullført, og uten nevneverdige feil. Tilbakemeldingene gjør oss inspirert og takknemlige , mennesker har blitt rørt og beveget av det de har vært med på. Når 170 publikummere, mange barn inkludert, står musestille på alle scenene, da vet du at dette har fungert. For en glede.

Takk til deg som kom, ta med deg vandringen til ettertanke. Dette er julas egentlige budskap, kjærlighet og fred. Jesus er gaven gitt oss alle, den er den, om du vil ha den

Takk til alle som har stått på. Det har vært høyaktivitet i kirka vår. Dette oppleves av mange oss som gode dager. Dager med samhold på tvers av generasjoner. Her er alle like viktige, både engler, Vismenn, cafeverter og bålbrennere. Her er lyd og lysfolket skjult for deg som vandrer, men utrolig viktige i kulissene. Lys og lyd kommer akkurat når det skal.

Ha ei fin adventstid, du som har vandret og du som har vært med i spillet. Å,finne veien til Betlehem, å knelte ved Jesu krybbe er en god følelse. Frelseren kom for å bli din venn. Han står med åpen gavn. Den natta i Betlehem, det var da det var jul for første gang.

God adventstid.

18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1