Javier er klar. Javier Feliu - opprinnelig fra Gran Canaria, nå bosatt i Lyngdal- skal også i år være vismann. Javier var med i Vtb fra første planleggingsmøte og er ennå en trofast bidragsyter. Han har hatt rollen som en av vismennene alle årene vtb har blitt arrangert. I tillegg har han tegnet alle våre flotte kulisser. Javier har vært en viktig og sentral mann i spillet. Det er vi takknemlige for. Også i år vil han vandre mot Betlehem - ledet av en stjerne